ผลิตภัณฑ์ > หลอด > ไซส์หลอด

ไซส์หลอด

ขนาดและปริมาตรความจุของหลอดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของท่าน

 

ไทยวิวัฒน์ฯ มีหลอดที่หลากหลายทั้งไซส์หลอดและขนาดบรรจุให้ท่านเลือกใช้

การผลิตหลอดขนาดต่างๆขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางหลอด ส่วนความยาวนั้นลูกค้าสามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 45 จนถึง185 มิลลิเมตร

ปัจจุบันเรามีหลอดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดังต่อไปนี้