วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ไทยวิวัฒน์ฯมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าและการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เรามุ่งมั่นที่จะ:

  • ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้า
  • ผลักดันศักยภาพของพนักงานผ่านทางการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • เราจะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และจะช่วยให้สังคมนี้เป็นสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานและน่าเชื่อถือกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ที่ยั่งยืนร่วมกัน
  • มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และให้ความสำคัญด้านการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย