ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ

เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ อีกทั้งยังเน้นทางด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดทั่วโลกและยึดมั่นในปรัชญาของเราในด้านคุณภาพตามที่ระบุไว้ในนโยบายของบริษัท

“ไทยวิวัฒน์ฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและบริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง”

ไทยวิวัฒน์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการและมีคุณภาพอย่างแน่นอน