การผลิต

การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์

ทีมวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ

หน่วยงานออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ที่ครบวงจรของบริษัท

กระบวนการผลิตหลัก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป

กระบวนการฉีด-เป่าขึ้นรูป

กระบวนการเป่าขึ้นรูป

กระบวนการฉีด-เป่าขึ้นรูปแบบดึงยืด

กระบวนการดึงหลอดและต่อบ่า

กระบวนการฉีดขึ้นรูปซิลิโคนชนิดเหลว

กระบวนการรอง

การพิมพ์ UV ออฟเซท 8 สี

การพิมพ์ซิลค์สกรีน

การพิมพ์แพด

การพิมพ์ฟอยล์

การพิมพ์ระบบรีดร้อน

การติดสติ๊กเกอร์

การหุ้มฉลากฟิล์มหด