ผลิตภัณฑ์ > ขวดโรลออน > 07-B08-C12

รหัสสินค้า:  07-B08-C12

ขนาดบรรจุ
:
35 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
31.00 x 89.70 mm
การปิด
:
Screw cap C12
ส่วนประกอบอื่น: Roll-on ball