ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-231

รหัสสินค้า:  05-231

ขนาดบรรจุ
:
200 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
73.60x34.80x160.00 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -