ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-227

รหัสสินค้า:  05-227

ขนาดบรรจุ
:
30 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
31.00x82.10 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -