ข่าวสารและกิจกรรม > โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

ในส่วนของการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไทยวิวัฒน์ฯมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้าย เด็กกำพร้า และเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 เราได้นำอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กไปที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม