ผลิตภัณฑ์ > หลอด > ฝาหลอด

ฝาหลอด

ฝาเกลียวทรงสูง

 • 19 mm
 • 22 mm

ฝาเกลียว

 • 19 mm
 • 22 mm
 • 30 mm
 • 35 mm
 • 38 mm
 • Oval 38 mm
 • 40 mm
 • 50 mm

ฝาฟลิบท็อป

 • 22 mm
 • 30 mm
 • 35 mm
 • 38 mm
 • Oval 38 mm
 • 40 mm
 • 50 mm

ฝา 8 เหลี่ยม

 • 30 mm
 • 35 mm
 • 38 mm
 • 40 mm

ฝา 6 เหลี่ยม

 • 30 mm
 • 35 mm
 • 38 mm
 • 40 mm

ฝาทรงเห็ด

 • 30 mm
 • 35 mm
 • 38 mm
 • 40 mm
 • 50 mm