ผลิตภัณฑ์ > กระปุก > 03-008

รหัสสินค้า:  03-008

ขนาดบรรจุ
:
10 g
วัตถุดิบ
:
PS
ขนาดชิ้นงาน
:
54.70 x 54.80 x 24.60 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -