ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-222

รหัสสินค้า:  05-222

ขนาดบรรจุ
:
70 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
44.90x37.20x140.00 mm
การปิด
:
Pump
ส่วนประกอบอื่น: -