ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 73-B99

รหัสสินค้า:  73-B99

ขนาดบรรจุ
:
240 ml
วัตถุดิบ
:
PVC,PP
ขนาดชิ้นงาน
:
50.90x155.00 mm
การปิด
:
Flip top cap
ส่วนประกอบอื่น: -