ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 73-B98

รหัสสินค้า:  73-B98

ขนาดบรรจุ
:
120 ml
วัตถุดิบ
:
PVC
ขนาดชิ้นงาน
:
41.0x131.80 mm
การปิด
:
Flip top cap
ส่วนประกอบอื่น: -