ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 73-B93

รหัสสินค้า:  73-B93

ขนาดบรรจุ
:
125 ml
วัตถุดิบ
:
PVC
ขนาดชิ้นงาน
:
76.50x33.70x117.20 mm
การปิด
:
Flip top cap
ส่วนประกอบอื่น: -