ผลิตภัณฑ์ > แปรงสีฟัน > 46-N2

รหัสสินค้า:  46-N2

ขนาดบรรจุ
:
-
วัตถุดิบ
:
PP
ขนาดชิ้นงาน
:
11.4 -11.5 x 175.0 x 6.6 - 6.7
การปิด
:
-
ส่วนประกอบอื่น: -