ผลิตภัณฑ์ > แปรงสีฟัน > 46-N1

รหัสสินค้า:  46-N1

ขนาดบรรจุ
:
-
วัตถุดิบ
:
PP
ขนาดชิ้นงาน
:
11.85 x 173.00 x 5.60 mm
การปิด
:
-
ส่วนประกอบอื่น: -