ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 09-B43

รหัสสินค้า:  09-B43

ขนาดบรรจุ
:
200 g
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
65.50x50.00x147.70 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -