ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 09-B42

รหัสสินค้า:  09-B42

ขนาดบรรจุ
:
50 g
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
58.90x33.60x77.1 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -