ผลิตภัณฑ์ > ขวดโรลออน > 07-B15-C07

รหัสสินค้า:  07-B15-C07

ขนาดบรรจุ
:
40 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
31.60x99.80 mm
การปิด
:
Screw cap C07
ส่วนประกอบอื่น: Roll-on ball