ผลิตภัณฑ์ > ขวดโรลออน > 07-B14-C06

รหัสสินค้า:  07-B14-C06

ขนาดบรรจุ
:
60 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
47.00 x 46.80 x 99.00 mm
การปิด
:
Screw cap C06
ส่วนประกอบอื่น: Roll-on ball