ผลิตภัณฑ์ > ขวดโรลออน > 07-B12-C05

รหัสสินค้า:  07-B12-C05

ขนาดบรรจุ
:
60 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
39.20x104.40 mm
การปิด
:
Screw cap C05
ส่วนประกอบอื่น: Roll-on ball