ผลิตภัณฑ์ > ขวดโรลออน > 07-B11-C11

รหัสสินค้า:  07-B11-C11

ขนาดบรรจุ
:
65 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
59.60x101.80 mm
การปิด
:
Screw cap C11
ส่วนประกอบอื่น: Roll-on ball