ผลิตภัณฑ์ > ขวดโรลออน > 07-B11-C10

รหัสสินค้า:  07-B11-C10

ขนาดบรรจุ
:
65 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
39.60x103.30 mm
การปิด
:
Screw cap C10
ส่วนประกอบอื่น: Roll-on ball