ผลิตภัณฑ์ > ขวดโรลออน > 07-B11-C01

รหัสสินค้า:  07-B11-C01

ขนาดบรรจุ
:
65 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
39.60x100.40 mm
การปิด
:
Screw cap C01
ส่วนประกอบอื่น: Roll-on ball