ผลิตภัณฑ์ > ขวดโรลออน > 07-B09-C09

รหัสสินค้า:  07-B09-C09

ขนาดบรรจุ
:
80 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
38.90x127.50 mm
การปิด
:
Screw cap C09
ส่วนประกอบอื่น: Roll-on ball