ผลิตภัณฑ์ > ขวดโรลออน > 07-B03-C02

รหัสสินค้า:  07-B03-C02

ขนาดบรรจุ
:
90 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
45.90x37.40x119.00 mm
การปิด
:
Screw cap C02
ส่วนประกอบอื่น: Roll-on ball