ผลิตภัณฑ์ > ขวดโรลออน > 07-B02-C03

รหัสสินค้า:  07-B02-C03

ขนาดบรรจุ
:
80 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
40.40 x 116.30 mm
การปิด
:
Screw cap C03
ส่วนประกอบอื่น: Roll-on ball