ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B99

รหัสสินค้า:  05-B99

ขนาดบรรจุ
:
240 ml
วัตถุดิบ
:
PVC,PP
ขนาดชิ้นงาน
:
51.20 x 165.10 mm
การปิด
:
Pump
ส่วนประกอบอื่น: -