ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B88

รหัสสินค้า:  05-B88

ขนาดบรรจุ
:
100 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
46.80x132.10 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -