ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B86

รหัสสินค้า:  05-B86

ขนาดบรรจุ
:
245 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
47.50x250.00 mm
การปิด
:
Pump
ส่วนประกอบอื่น: -