ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B84

รหัสสินค้า:  05-B84

ขนาดบรรจุ
:
150 ml
วัตถุดิบ
:
PVC
ขนาดชิ้นงาน
:
56.70x35.20x150.00 mm
การปิด
:
Press cap
ส่วนประกอบอื่น: -