ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B80

รหัสสินค้า:  05-B80

ขนาดบรรจุ
:
100 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
39.70x123 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: Inner plug