ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B76

รหัสสินค้า:  05-B76

ขนาดบรรจุ
:
600 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
90.70x64.60x220.20 mm
การปิด
:
Pump
ส่วนประกอบอื่น: -