ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B74

รหัสสินค้า:  05-B74

ขนาดบรรจุ
:
160 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
43.90x164.70 mm
การปิด
:
Flip top cap
ส่วนประกอบอื่น: -