ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B73

รหัสสินค้า:  05-B73

ขนาดบรรจุ
:
120 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
64.90x32.20x122.00 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: Inner plug