ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B71

รหัสสินค้า:  05-B71

ขนาดบรรจุ
:
140 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
62.55 x 30.90 x 147.70 mm
การปิด
:
Flip top cap
ส่วนประกอบอื่น: -