ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B70

รหัสสินค้า:  05-B70

ขนาดบรรจุ
:
30 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
47.90x21.10x83.20 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: Inner plug