ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B63

รหัสสินค้า:  05-B63

ขนาดบรรจุ
:
25 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
46 x 20.40 x 81.80 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -