ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B62

รหัสสินค้า:  05-B62

ขนาดบรรจุ
:
150 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
70.0 x 28.30 x 158.10 mm
การปิด
:
Flip top cap
ส่วนประกอบอื่น: -