ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B61

รหัสสินค้า:  05-B61

ขนาดบรรจุ
:
250 ml
วัตถุดิบ
:
PE,PP
ขนาดชิ้นงาน
:
48.50x166.70 mm
การปิด
:
Flip top cap
ส่วนประกอบอื่น: -