ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B52

รหัสสินค้า:  05-B52

ขนาดบรรจุ
:
25 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
41.5 x 21.3 x 84.2 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -