ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B39

รหัสสินค้า:  05-B39

ขนาดบรรจุ
:
220 ml
วัตถุดิบ
:
PVC
ขนาดชิ้นงาน
:
51.40x210.00 mm
การปิด
:
Pump
ส่วนประกอบอื่น: -