ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B38

รหัสสินค้า:  05-B38

ขนาดบรรจุ
:
120 ml
วัตถุดิบ
:
PVC
ขนาดชิ้นงาน
:
42.70x182.00 mm
การปิด
:
Pump
ส่วนประกอบอื่น: -