ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B36

รหัสสินค้า:  05-B36

ขนาดบรรจุ
:
40 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
31.20 x 112.20 mm
การปิด
:
Pump
ส่วนประกอบอื่น: -