ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B32

รหัสสินค้า:  05-B32

ขนาดบรรจุ
:
30 ml
วัตถุดิบ
:
PVC
ขนาดชิ้นงาน
:
36.20x25.00x77.60 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -