ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B31

รหัสสินค้า:  05-B31

ขนาดบรรจุ
:
30 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
38.20x65.30 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -