ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B30

รหัสสินค้า:  05-B30

ขนาดบรรจุ
:
30 ml
วัตถุดิบ
:
PE
ขนาดชิ้นงาน
:
30.60x62.30 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: -