ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B241

รหัสสินค้า:  05-B241

ขนาดบรรจุ
:
100 ml
วัตถุดิบ
:
PP
ขนาดชิ้นงาน
:
39.40 x 129.15 mm
การปิด
:
Screw cap
ส่วนประกอบอื่น: Inner plug