ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B240

รหัสสินค้า:  05-B240

ขนาดบรรจุ
:
1000 ml
วัตถุดิบ
:
PE,PP
ขนาดชิ้นงาน
:
93.70 x 71.10 x 269.40 mm
การปิด
:
Pump
ส่วนประกอบอื่น: -