ผลิตภัณฑ์ > ขวด > 05-B238

รหัสสินค้า:  05-B238

ขนาดบรรจุ
:
1200 ml
วัตถุดิบ
:
PE,PP
ขนาดชิ้นงาน
:
102.0 x 73.7 x 296.0 mm
การปิด
:
Pump
ส่วนประกอบอื่น: -